Jaardocument
Alle zorginstellingen in Nederland zijn verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, de inspanningen en resultaten over het voorgaande jaar. Dat gebeurt in de vorm van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, dat jaarlijks in juni op www.jaarverslagenzorg.nl gepubliceerd wordt. 

Klik hier voor het jaardocument van Lionarons GGZ over 2017.