POH-ggz
Praktijk Ondersteuner Huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-ggz)
De Wijkpraktijk (zusterbedrijf van Lionarons GGZ) biedt ondersteuning aan de huisartsenzorg door het inzetten van praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) in de huisartspraktijk.

Onze POH’s-ggz zijn op de hoogte van volwassenenzorg, jeugdzorg en ouderenzorg. De POH’s-ggz verzorgen binnen de huisartspraktijk de screening, kortdurende begeleiding of juist langdurige ondersteuning van patiënten met psychische, psycho-organische of psychiatrische problematiek. Tevens kan de POH-ggz zorgen voor een vlotte doorverwijzing naar een voor de huisarts betrouwbare ketenpartner en onderhoudt contact met de ggz-instelling aangaande de behandeling van de door de huisarts doorverwezen patiënten.

Het werkgeverschap ten aanzien van de POH-ggz ligt bij De Wijkpraktijk. 
 
Samenwerkingsmogelijkheden
Per 1 juli 2009 vormt De Wijkpraktijk een collectief samenwerkingsverband POH-GGZ. Indien huisartsen zich wensen aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband dient er een samenwerking tussen de huisarts en De Wijkpraktijk te bestaan op basis-ggz vlak of dient deze samenwerking in de toekomst te worden gerealiseerd. Ook zullen De Wijkpraktijk en de huisartsen in dit geval een samenwerkingsovereenkomst sluiten.
 
Indien u zich wenst aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband of indien u meer informatie over dit samenwerkingsverband wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met:
 
Felisa Sopacua - Manager POH-GGZ
Telefoon: 06 11 26 68 25
f.sopacua@lionarons-ggz.nl