Cliënttevredenheid

Bij Lionarons GGZ staat de cliënt centraal. Het is voor ons dan ook belangrijk om te weten of u tevreden bent over de behandeling of begeleiding die u bij ons heeft ontvangen. Uw tevredenheid wordt na afronding van de behandeling geëvalueerd met behulp van de CQ index (Consumer Quality index)bij volwassenen- en ouderenzorg of de GGZ Thermometer bij kind en jeugdzorg.

Met behulp van dit formulier geeft u uw mening over de gevolgde procedures, de bejegening, de deskundigheid en de effecten van de behandeling en/of begeleiding.
De uitkomst van dit onderzoek geeft ons een goede indruk van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Wij willen onszelf constant blijven verbeteren en dat kan alleen met uw hulp.

U kunt hieronder het verslag van de cliënttevredenheid over 2018 inzien. Hoewel wij erg tevreden zijn met de resultaten, is er op het gebied van het betrekken van familie bij de behandeling nog een verbeterslag te maken. Hier zullen wij in 2019 op toezien.

 
Wij willen onszelf constant blijven verbeteren
Cliëntenraad
Indien het u naar aanleiding van uw behandeling (of behandeling van een naaste) interessant lijkt om Lionarons GGZ te adviseren in haar beleid, dan is dit mogelijk door lid te worden van onze cliëntenraad. Meer info..