Privacy

Uw gegevens vallen onder de privacywet. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien uw veiligheid of die van anderen in het geding is. U kunt het privacyreglement vinden in de behandelkamer of via onderstaande link.