Volwassenenzorg
Onze afdeling Volwassenenzorg bestaat uit een multidisciplinair team dat een breed zorgaanbod realiseert op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

U kunt bij ons terecht voor specialistische zorg: behandeling van ernstigere of vaker terugkerende klachten en generalistische psychologische zorg: bedoeld voor lichte problematiek die over het algemeen binnen 5 tot 8 sessies is verholpen.

Samen met uw huisarts bekijkt u met welk type zorg u het beste geholpen bent. Met de verwijskaart van uw huisarts kunt u zich bij ons aanmelden voor een intakegesprek, waarin gekeken wordt wat uw klachten precies zijn en in welke mate ze uw dagelijks leven beïnvloeden.

Het is soms nodig om de intake aan te vullen met uitgebreider psychodiagnostisch onderzoek. Dit vindt plaats door observatie, gestructureerd klachtgerichte interviews en psychologisch testonderzoek.

Aan het eind van het intaketraject doet de behandelaar u een behandelvoorstel. U zult dan geïnformeerd worden over de behandelmethode, de te verwachten resultaten en de duur van uw individuele en/of groepsbehandeling.
 
Zorgpaden
Om de geboden zorg zo efficiënt mogelijk te maken worden zogenaamde zorgpaden gevolgd. Een zorgpad beschrijft de onderdelen waaruit het onderzoek en/of de behandeling van een bepaalde diagnose bestaat.
Klik hier voor een compleet overzicht van zorgpaden binnen volwassenen- en ouderenzorg.

 
Verzekerde basiszorg
Zorginstituut Nederland scherpt jaarlijks aan wat valt onder verzekerde zorg. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle zorg die wij bieden ook valt onder verzekerde basiszorg. Indien dit op u van toepassing is, zal uw intaker dit bij het adviesgesprek met u bespreken en zullen we gezamenlijk kijken wat de mogelijkheden zijn. In sommige gevallen is een werkgever bereid om bij te dragen aan de kosten of valt de zorg onder een aanvullende verzekering. Lionarons GGZ maakt zo mogelijk gebruik van Telepsy; een digitaal screenings instrument, om aan het begin van uw intake te bepalen of de zorg die u nodig heeft valt onder de verzekerde basiszorg.
 
Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden op de brochurepagina of contact opnemen met het secretariaat.