Vacatures
Lionarons GGZ is een dynamische organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (SGGZ en GB-GGZ) die hulpverlening biedt aan mensen van alle leeftijden met psychische problemen. De behandeling vindt ambulant plaats, is vraaggericht en georganiseerd in zorgprogramma's. De zorgverlening vindt plaats vanuit regionale vestigingen van waaruit wij samen met onze ketenpartners bouwen aan kwaliteitszorg voor onze cliënten. Lionarons GGZ is HKZ-gecertificeerd en is gericht op zorginnovatie in de brede zin.
Op de functies is de CAO GGZ van toepassing.
 
Vacatures afd. Kind en Jeugd
Vacatures De Wijkpraktijk

Onze dochteronderneming De Wijkpraktijk (POH-GGZ) heeft momenteel de volgende vacature voor twee parttime (of 1 fulltime) POH-GGZ.


 
Privacyverklaring sollicitanten
Lionarons GGZ heeft een privacyverklaring voor sollicitanten opgesteld waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:
  • de persoonsgegevens die we van sollicitanten verwerken;
  • de manier waarop wij dit doen;
  • de verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa;
  • hoe lang wij de gegevens van sollicitanten bewaren;
  • hoe wij deze gegevens beveiligen.

Daarnaast wordt in de privacyverklaring informatie gegeven over de rechten van sollicitanten en waar zij terecht kunnen met vragen, verzoeken of klachten.


 
Vacatures afd. Volwassenen en Ouderenzorg