Vacatures
Lionarons GGZ is een dynamische organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (SGGZ en GB-GGZ) die hulpverlening biedt aan mensen van alle leeftijden met psychische problemen. De behandeling vindt ambulant plaats, is vraaggericht en georganiseerd in zorgprogramma's. De zorgverlening vindt plaats vanuit regionale vestigingen van waaruit wij samen met onze ketenpartners bouwen aan kwaliteitszorg voor onze cliënten. Lionarons GGZ is HKZ-gecertificeerd en is gericht op zorginnovatie in de brede zin.

Op de functies is de CAO GGZ van toepassing.
 
Vacatures Lionarons GGZ

Lionarons GGZ heeft momenteel de volgende vacatures:

Ervaren basispsycholoog Volwassenen (Reuver)
aanstelling: 20-32 uur per week

Ervaren basispsycholoog Volwassenen (Heerlen)
aanstelling: 20-32 uur per week

GZ-psycholoog Volwassenen (Heerlen)
aanstelling: 20-32 uur per week.

GZ-psycholoog Volwassenen (Reuver)
aanstelling: 20-32 uur per week

Verpleegkundig Specialist Volwassenen
aanstelling: 24 uur per week

Psychotherapeut Volwassenen
aanstelling: 24 uur per week

GZ-psycholoog / ervaren basispsycholoog Kind en Jeugd
aanstelling: 24 uur per week

Psychiater Kind en Jeugd
aanstelling: 32 uur per week

Psychiater Ouderenzorg
aanstelling 9 uur per week

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Kind en Jeugd
aanstelling: 24 uur per week

Verpleegkundig Specialist Kind en Jeugd
aanstelling: 24 uur per week.

GZ-psycholoog Ouderenzorg (regio Zuid)
aanstelling: 24 uur per week

GZ-psycholoog Ouderenzorg (regio Noord-Limburg)
aanstelling: 24 uur per week


 
Vacatures De Wijkpraktijk
Onze dochteronderneming De Wijkpraktijk (POH-GGZ) heeft momenteel geen vacatures.

 
Privacyverklaring sollicitanten
Lionarons GGZ heeft een privacyverklaring voor sollicitanten opgesteld waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:
  • de persoonsgegevens die we van sollicitanten verwerken;
  • de manier waarop wij dit doen;
  • de verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa;
  • hoe lang wij de gegevens van sollicitanten bewaren;
  • hoe wij deze gegevens beveiligen.

Daarnaast wordt in de privacyverklaring informatie gegeven over de rechten van sollicitanten en waar zij terecht kunnen met vragen, verzoeken of klachten.