Vacatures
Lionarons GGZ is een dynamische organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (SGGZ en GB-GGZ) die hulpverlening biedt aan mensen van alle leeftijden met psychische problemen. De behandeling vindt ambulant plaats, is vraaggericht en georganiseerd in zorgprogramma's. De zorgverlening vindt plaats vanuit regionale vestigingen van waaruit wij samen met onze ketenpartners bouwen aan kwaliteitszorg voor onze cliënten. Lionarons GGZ is HKZ-gecertificeerd en is gericht op zorginnovatie in de brede zin.

Op de functies is de CAO GGZ van toepassing.
 
Lionarons GGZ heeft momenteel de volgende vacatures:

Verpleegkundig Specialist Volwassenen
aanstelling: 24 uur per week

Psychotherapeut Volwassenen
aanstelling: 24 uur per week

GZ-psycholoog /ervaren basispsycholoog Volwassenen 
aanstelling: 24 uur per week

GZ-psycholoog Kind en Jeugd
aanstelling: 24 uur per week

Systeemtherapeut
aanstelling: 24 uur per week

Psychiater Kind en Jeugd
aanstelling: 32 uur per week

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Kind en Jeugd
aanstelling: 24 uur per week

Verpleegkundig Specialist Kind en Jeugd
aanstelling: 24 uur per week.
 
Onze dochteronderneming De Wijkpraktijk (POH-GGZ) heeft momenteel de volgende vacatures:

POH-GGZ (2)
aanstelling: 16 uur per week

POH-GGZ Ouderen
aanstelling: 18 uur per week

POH-GGZ Jeugd
aanstelling: nader te bepalen