Volwassenenzorg
Contra-indicatie verwijzing naar Lionarons GGZ

-         ernstige verslaving
-         psychotische stoornissen/schizofrenie
-         bipolaire stoornissen
-         zwakbegaafdheid
-         crisis
-         matige beheersing van de Nederlandse taal


 
Zorgpaden
Om de geboden zorg zo efficiënt mogelijk te maken worden zogenaamde zorgpaden gevolgd. Een zorgpad beschrijft de onderdelen waaruit het onderzoek en/of de behandeling van een bepaalde diagnose bestaat.
Klik hier voor een compleet overzicht van zorgpaden binnen volwassenen- en ouderenzorg.

 
Psychodiagnostisch onderzoek
Klachtgericht onderzoek
Onderzoek dat gericht is op de klachten die cliënt ervaart.

Persoonlijkheidsonderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek gebeurt voornamelijk met behulp van vragenlijsten, die voor een deel geautomatiseerd zijn en via de computer afgenomen kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de cliënt.

Intelligentieonderzoek
Intelligentie onderzoek wordt afgenomen als er vragen zijn met betrekking tot hoogbegaafdheid, zwak begaafdheid of de vraag naar intelligentie in het algemeen.

Neuropsychologisch onderzoek
Neuropsychologisch onderzoek gebeurt meestal in combinatie met intelligentie en persoonlijkheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt bijvoorbeeld afgenomen bij cliënten met weinig zelfsturing en problemen in het structureren.
 
Groepsbehandelingen

-        Cognitieve gedragstherapie depressie
-        Cognitieve gedragstherapie angst
-        Schema-educatie
-        Schematherapie
-        Emotie regulatietraining
-        Psychosociale vaardigheidstraining bij 
         inter-persoonlijke problemen
-        Mindfulness training
-        Omgaan met autisme (cliënt en partner)


 
Behandeling (individueel)

-          stemmingsstoornissen
-          angststoornissen
-          somatoforme stoornissen
-          burn-out
-          traumagerelateerde behandeling
-          persoonlijkheidsstoornissen (cluster B en C) 

 
Therapievormen (individueel)

-        Cognitieve gedragstherapie (CGT)
-        Kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie
-        Cliëntgerichte therapie
-        Inter-persoonlijke psychotherapie (IPT)
-        Schemagerichte therapie
-        EMDR
-        Linehan
-        Steunende-structurerende behandeling (als onderdeel van totale behandeling)
-        Internet therapie


 
Verzekerde basiszorg
Zorginstituut Nederland scherpt jaarlijks aan wat valt onder verzekerde zorg. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle zorg die wij bieden ook valt onder verzekerde basiszorg. Indien dit op een cliënt van toepassing is, zal de intaker dit bij het adviesgesprek bespreken en zal gezamenlijk gekeken worden wat de mogelijkheden zijn. In sommige gevallen is een werkgever bereid om bij te dragen aan de kosten of valt de zorg onder een aanvullende verzekering. Lionarons GGZ maakt zo mogelijk gebruik van Telepsy; een digitaal screenings instrument, om aan het begin van de intake te bepalen of de zorg die cliënt nodig heeft valt onder de verzekerde basiszorg.