Samenwerking
Wij staan bekend om onze nauwe samenwerking met de verwijzer, waarbij een goede onderlinge afstemming van de zorgverlening en een snelle terugkoppeling van de informatie na intake en afsluiting van de behandeling centraal staan. Uiteraard met voorafgaande toestemming van cliënt.

Lionarons GGZ ondersteunt huisartsen bij het installeren van een hometeam. Dit is een multidisciplinair samenwerkingsverband, bestaande uit huisarts,
POH-ggz en disciplines als psycholoog, maatschappelijk werkende en spv-er.

Voor het doorverwijzen van uw cliënt kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Mocht er voor een bepaalde locatie een wachtlijst bestaan, dan wordt u en/of uw cliënt hiervan op de hoogte gebracht. Uitwijken naar een andere locatie kan hierin uitkomst bieden.