Samenwerking
Wij staan bekend om onze nauwe samenwerking met de verwijzer, waarbij een goede onderlinge afstemming van de zorgverlening en een snelle terugkoppeling van de informatie na intake en afsluiting van de behandeling centraal staan. Hierbij worden aanbevelingen overgenomen uit de Generieke Module Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ.

Uiteraard wordt bovenstaande informatie alleen uitgewisseld met voorafgaande toestemming van cliënt. Hetzelfde geldt voor uitwisseling van informatie met andere partner-zorgverleners, zoals bv. maatschappelijk werk en thuiszorg.

Lionarons GGZ ondersteunt huisartsen bij het installeren van een hometeam. Dit is een multidisciplinair samenwerkingsverband, bestaande uit huisarts,
POH-ggz en disciplines als psycholoog, maatschappelijk werkende en spv-er.

Voor het doorverwijzen van uw cliënt kunt u contact opnemen met het secretariaat. Interne doorverwijzing van generalistische basis GGZ naar gespecialiseerde GGZ of vice versa wordt altijd met u gecommuniceerd.

Mocht er voor een bepaalde locatie een wachtlijst bestaan, dan wordt u en/of uw cliënt hiervan op de hoogte gebracht. Uitwijken naar een andere locatie kan hierin uitkomst bieden.