Cliëntenraad
Waarom wij er zijn voor u?

Lionarons GGZ streeft naar optimale zorg- en dienstverlening waarin de belangen van de cliënt centraal staan. De cliëntenraad is in het leven geroepen om Lionarons GGZ hierin te ondersteunen. Wij bestaan uit (voormalige) cliënten, hun naasten en betrokken mensen met interesse in de geestelijke gezondheidszorg.We houden ons bezig met:

1. Het behartigen van de belangen van de cliënt.

2. Het adviseren van de directie ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan de cliënt.Op die manier vormen we een brug tussen (potentiële) cliënten en de directie van Lionarons GGZ. Wij willen een waardevolle bijdrage leveren aan uw keuze om gebruik te (blijven) maken van de diensten van Lionarons GGZ en we waken ervoor dat dit de hoogst mogelijke kwaliteit en efficiëntie zal hebben. In dit kader melden wij u met trots dat Lionarons GGZ landelijk bovengemiddeld scoort in de cliënttevredenheidsonderzoeken met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,3!Klik hier om de totale rapportage van de cliënttevredenheid over 2017 in te zien.Wat wij doen?

We vergaderen ongeveer 6 keer per kalenderjaar. Hierin bespreken we een scala aan onderwerpen die (in)direct invloed hebben op de kwaliteit van de zorg zoals Lionarons GGZ die verleent. Naar aanleiding daarvan doen wij voorstellen aan de directie voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de zorgverlening. Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg bezoeken leden relevante seminars, lezingen en informatiebijeenkomsten. Soms nemen we deel aan commissies of werkgroepen om ons doel continu na te kunnen streven: kwaliteit voor uw zorgverlening! Zo zijn we bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de werkgroepen kwaliteit & e-health van Lionarons GGZ.Graag houden wij u op de hoogte van de algemene activiteiten van Lionarons GGZ via het jaarverslag, dat u hier kunt inzien.
 
Wij horen graag van u!
Wilt u met ons een onderwerp bespreken dat te maken heeft met de dienst- of zorgverlening van Lionarons GGZ, of uw ervaring met Lionarons GGZ delen? Maak dan een afspraak om aanwezig te zijn bij een van onze vergaderingen, want wij maken graag tijd voor u! Immers, wij vertegenwoordigen de stem van de cliënt.
Heeft u ideeën of suggesties die de dienstverlening van Lionarons GGZ kan verbeteren? Klik dan hier om verder te gaan naar onze digitale ideeënbus.

Voor klachten kunt u alleen terecht bij de klachtencommissie.
 
Lionarons GGZ Cliëntenraad staat u bij met woord en daad!
Vertrouwenspersoon
Als u vindt dat u door iemand van Lionarons GGZ op een ongewenste manier wordt behandeld, hopen we dat u dit eerst met diegene zelf kunt bespreken.
Probeer er samen uit te komen. Soms kan dit niet of helpt het niet. Indien u graag met iemand hierover wil praten dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon vanuit de cliëntenraad van Lionarons GGZ. U kunt het ongewenste gedrag melden en de vertrouwenspersoon kan u helpen om, indien nodig, een klacht in te dienen. De gesprekken tussen u en de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. U kunt zonder toestemming van Lionarons GGZ contact opnemen met de vertrouwenspersoon.
 
Contactgegevens vertrouwenspersoon:
De heer H. Bogget
vertrouwenspersoonclientenraad@lionarons-ggz.nl
 
Lid worden?
Laat het ons weten via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Post- en bezoekadres:
Schaesbergerweg 84
6415 AJ Heerlen
Tel.: 088-166 1100
E-mail: clientenraad@lionarons-ggz.nl