Nieuws
Nieuwsbrieven
Lionarons GGZ op Facebook en LinkedIn!
Natuurlijk zijn we niet alleen in de fysieke wereld te vinden. Lionarons GGZ is namelijk ook op Facebook en LinkedIn te volgen. Zo geven wij u graag een ‘kijkje in onze keuken’ en laten wij u zien wat ons beweegt. Mogen wij ook rekenen op uw Like?
 
Jaardocument 2017
Met het Jaardocument legt Lionarons GGZ verantwoording af over het gevoerde beleid, de inspanningen en resultaten over het afgelopen verslagjaar. Alle zorginstellingen in Nederland zijn hiertoe verplicht. Het jaardocument 2017 is in te zien op www.jaarverslagenzorg.nl  
 
Jeugdwet 2015
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Er is veel veranderd in de Jeugdzorg. Jeugd-GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. De gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar en dat geldt ook voor de zorg die Lionarons GGZ biedt.
Lees meer..
 
Gezinscoaches gemeente Beesel
(Midden-Limburg)
Lionarons GGZ werkt in Beesel samen met het team gezinscoaches. Het team wordt gevormd door een mix van ambulante werkers van het CJG, MEE, Wel.kom en een gedragswetenschapper die samen een brede expertise hebben. Kenmerkend voor de gezinscoaches is dat zij het aanspreekpunt voor het gezin zijn en zij zorgen voor een integrale aanpak met zo min mogelijk verschillende gezichten (instellingen) voor het gezin.

 
Intensieve Gezinstherapie

MDFT (Multi Dimensionale Familie Therapie) en MST (Multi Systeem Therapie) zijn vormen van intensieve gezinstherapie voor gezinnen waarvan het systeem thuis ernstig is ontwricht door b.v. gedragsproblemen, echtscheiding, geweld of middelengebruik. Lionarons GGZ biedt deze therapievorm aan samen met XONAR en Vincent van Gogh. In onderstaand artikel leest u meer over deze effectieve interventie voor ouders en kinderen. Het artikel is verschenen in het XONAR Magazine Samen Sterk (zie blz 17).